Geniusz polskiego gazowictwa

Marian Wieleżyński – prekursor przemysłu gazowniczego w Polsce, związany z Borysławsko-Drohobyckim zagłębiem naftowym. Był nie tylko…

Najlepsza Nalewka Galicji

Konkurs na Najlepszą Nalewkę Galicyjską jest imprezą promocyjną mającą na celu promocję tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur…

Jak w dawnej Galicji walczono z epidemiami

Epidemie chorób zakaźnych na przestrzeni wieków dziesiątkowały ludność także dzisiejszej Polski południowo-wschodniej. W okresie zaborów pojawiały…

Wielki głód galicyjski 1847-48

Ta straszna, a zapomniana dzisiaj, tragedia dotknęła Galicję w latach 1847-48. Klęska głodu i związane z…