Powstanie leskie – 21.06.1932

W czerwcu 1932 roku ziemią sanocką wstrząsnęły wydarzenia, w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, szumnie zwane „powstaniem…