Wielkanoc po sanocku

Zwyczaje wielkanocne mieszkańców Sanoka na przełomie XIX i XX wieku były wyrazem przenikania się kultury polskiej…